Uke av apr 22nd

manmandag tirtirsdag onsonsdag tortorsdag frefredag lørlørdag sønsøndag
22. april 2024
23. april 2024
24. april 2024
25. april 2024(1 event)

14:00: Innkalling til styremøte

14:00: Innkalling til styremøte


25. april 2024

I henhold til vedtatt møteplan innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

 

torsdag 25. april 2024 – kl. 14:00

 

Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

Det serveres snitter fra kl. 13:30.   

 

Til behandling deretter foreligger følgende saker:

Sak 12/2024:       GRENLAND ARENA AS – GENERALFORSAMLING.

Sak 13/2024:       ÅRSREGNSKAPER 2023 – DIVERSE DELTAGENDE SELSKAPER.

Sak 14/2024:       LIKVIDITET I DATTERSELSKAPER OG BEHOV FOR NYE LÅNEOPPTAK.

Sak 15/2024:       KONTORBYGG AS – ÅRSBERETNING / REGNSKAP 2023 – MORSELSKAPET OG KONSERN.

Sak 16/2024:       SØKNAD OM STØTTE TIL FERIEOPPHOLD FOR UKRAINSKE BARN OG

UNGDOM.

Sak 17/2024:       EVENTUELT.

Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

 

Med vennlig hilsen

KONTORBYGG AS

26. april 2024
27. april 2024
28. april 2024

Gå tilbake til kalenderen Print