Hendelser i desember 2023

 • Styremøte

  Styremøte


  6. desember 2023

  INNKALLING TIL STYREMØTE – KONTORBYGG AS.

  I samråd med styrets leder innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

  onsdag 6. desember 2023 – kl. 15:00

  Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

  Til behandling deretter foreligger følgende saker:

  Sak 36/2023:       VALG AV NY NESTLEDER.

  Sak 37/2023:       KONTORBYGG AS – REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2023.

  Sak 38/2023:       KONSERNSREGNSKAPSOVERSIKT FOR 3. KVARTAL 2023.

  Sak 39/2023:       VURDERING AV KONTORBYGG AS.

  Sak 40/2023:       MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2024.

  Sak 41/2023:       BUDSJETT 2024 – KONTORBYGG AS.

  Sak 42/2023:       ADMINISTRASJONENS ARBEIDSPLAN FOR 2024.

  Sak 43/2023:       EVENTUELT.

  Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

  Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

  Med vennlig hilsen

  KONTORBYGG AS