Om oss

Kontorbygg er et heleid kommunalt aksjeselskap i Skien.

Eiendommene har en sentral beliggenhet i Skien. De kjennetegnes for det meste med høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse.

I tillegg til ferdigutviklet eiendom har selskapet både egne arealer og opsjon på arealer som kan gi rom for nye prosjekter.

KONTORBYGG har lange leiekontrakter med mange solide leietakere og utleiegraden er meget høy.

Firmaopplysninger:

Org.nr.: 830 463 992 MVA

Hovedbankforbindelse: DnB Bank ASA

Kontonr.: 2680 09 60893

E-post: post@kontorbygg.no

Revisor: Revisjonsselskapet AS

Våre kontaktpersoner er Svein Foss og Jorunn A. Tørnes.