Om oss

Kontorbygg er et heleid kommunalt aksjeselskap i Skien.
De fleste eiendommene har en sentral beliggenhet i Skien sentrum.
I tillegg til ferdigutviklet eiendom har selskapet også tomter som kan gi rom for nye prosjekter.

Vi samarbeider med Bratsberg AS og GI Eiendom AS om utvikling av Meierikvartalet i Skien sentrum.

Kontorbygg har lange leiekontrakter med mange solide leietakere og utleiegraden er meget høy.

Firmaopplysninger:

Org.nr.: 830 463 992 MVA

Hovedbankforbindelse: DnB Bank ASA

Kontonr.: 2680 09 60893

E-post: post@kontorbygg.no

Revisor: Revisjonsselskapet AS

Våre kontaktpersoner er Svein Foss og Jorunn A. Tørnes.