Styret i Kontorbygg AS 2016 - 2020

Representanter

 • Rolf Erling Andersen (leder) (Ap)
 • Nils-Olav Skilbred (nestleder) (Frp)
 • Åse Gro Bakke (Sv)
 • Ann-Kjersti Grinilia (Krf)
 • Ole-Geir Hoppestad (Ap)
 • Karina Meyer Pedersen (By)
 • Helene Røsholt (H)
 • Lars Solbakken (V)
 • Jon Olav Stensrød (H)

Vararepresentanter

 • Harald Haraldsen
 • Helga Lilleland
 • Trude Tvedt Sandvik
 • Erik Næs
 • Mona Nicolaysen
 • Signy Gjærum
 • Ole Einar Amlie
 • Karianne Hansen
 • Joakim Rabe
 • Hege Pflug