Valgt for perioden 2020 – 2022

Representanter

 • Rolf E. Andersen (Ap)
 • Monica Karlsen (Ap)
 • Kåre Solvang (Sp)
 • Åse Gro Bakke (SV)
 • Anna Erika Myrvold (Krf)
 • Marco Gozzi (MDG)
 • Nils-Olav Skilbred (Frp)
 • Dagfinn Øksenholt (H)
 • Marjan Farahmand (H)

Vararepresentanter

 • Ole-Geir Hoppestad (Ap)
 • Ida Helen Huitfeldt (Ap)
 • Tove Hoppestad (Sp)
 • Helga Lilleland (SV)
 • Erik Næs (Krf)
 • Mona Nicolaysen (MDG)
 • Jan Ove Lia (Frp)
 • Jan Terje Olsen (H)
 • Helene Røsholt (H)