•  Adresse:  Nyhusveien 8  
 •  Etasje: 1
 •  Ledig areal m2: 93 m2
 •  Type lokaler:  Kontor, behandling hud / hår etc.
 •  Adresse:  Kongensgate 9 
 •  Etasje: 1
 •  Ledig areal m2: 400
 •  Type lokaler:  Butikk/Kontor
 •  Adresse:  Kongensgate 9 
 •  Etasje: Messanin
 •  Ledig areal m2: 100
 •  Type lokaler:  Kontor
 • Adresse:  Bedriftsveien 50 
 •  Etasje: 1
 •  Ledig areal m2: 350
 •  Type lokaler:  Kontor/undervisning/butikk