Ola Strand

Teknisk driftssjef

Tlf: 906 76 710

ola.strand@kontorbygg.no

Arild Holm

Vaktmester

950 65 422

 

Terje Dale

Vaktmester

911 99 023

 

Jon Magne Botten

Vaktmester

482 51 885

 

Kjetil Rønningbakken

Vaktmester

476 18 010