Kontorbygg følger «Skiensmodellen», der vi bl.a. sikrer at våre leverandører og samarbeidspartnere er med på å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Som Miljøfyrtårnsertifisert har vi også internkontroll som skal bidra til å kartlegge avvik, sikre innsyn og oppfølging av identifisert risiko.