Overordnede mål

Kontorbygg AS skal:

 • ha fornøyde kunder
 • være ledende i de prioriterte markeder
 • tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser

Produkt og markedstrategier

Kontorbygg AS skal tilby tjenester i hele verdikjeden.

Vi skal planlegge – bygge – eie – drive utleie – drift og service.

 • Vi ønsker å kunne bistå kunden i alle faser
 • Finne passende lokaler
 • Effektive planløsninger
 • Ombygging og oppgradering
 • Omplassere ved endrede behov

Strategier for kommunikasjon

Kontorbygg AS kommuniserer åpent og koordinert med kunder, finansmarkeder og allmenheten innen rammen for god forretningsskikk.

Verdigrunnlag

Grunnsyn

 • Vi skal imøtekomme kunders behov og forventninger.
 • Vi skal vise respekt for kunder, medarbeidere og samarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Opptre redelig og ansvarlig i alle sammenhenger.

Visjon og forretningside

Vi skal være et av Skiens ledende eiendomsselskaper.

Gjennom vår eiendomsforvaltning skal vi også bidra til aktiv næringsutvikling i kommunen.