Uke av des 4th

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
4. desember 2023
5. desember 2023
6. desember 2023(1 event)

15:00: Styremøte


6. desember 2023

INNKALLING TIL STYREMØTE – KONTORBYGG AS.

I samråd med styrets leder innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

onsdag 6. desember 2023 – kl. 15:00

Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

Til behandling deretter foreligger følgende saker:

Sak 36/2023:       VALG AV NY NESTLEDER.

Sak 37/2023:       KONTORBYGG AS – REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2023.

Sak 38/2023:       KONSERNSREGNSKAPSOVERSIKT FOR 3. KVARTAL 2023.

Sak 39/2023:       VURDERING AV KONTORBYGG AS.

Sak 40/2023:       MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2024.

Sak 41/2023:       BUDSJETT 2024 – KONTORBYGG AS.

Sak 42/2023:       ADMINISTRASJONENS ARBEIDSPLAN FOR 2024.

Sak 43/2023:       EVENTUELT.

Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen

KONTORBYGG AS

7. desember 2023
8. desember 2023
9. desember 2023
10. desember 2023