Uke av apr 22nd

 • Innkalling til styremøte

  Innkalling til styremøte


  25. april 2024

  I henhold til vedtatt møteplan innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

   

  torsdag 25. april 2024 – kl. 14:00

   

  Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

  Det serveres snitter fra kl. 13:30.   

   

  Til behandling deretter foreligger følgende saker:

  Sak 12/2024:       GRENLAND ARENA AS – GENERALFORSAMLING.

  Sak 13/2024:       ÅRSREGNSKAPER 2023 – DIVERSE DELTAGENDE SELSKAPER.

  Sak 14/2024:       LIKVIDITET I DATTERSELSKAPER OG BEHOV FOR NYE LÅNEOPPTAK.

  Sak 15/2024:       KONTORBYGG AS – ÅRSBERETNING / REGNSKAP 2023 – MORSELSKAPET OG KONSERN.

  Sak 16/2024:       SØKNAD OM STØTTE TIL FERIEOPPHOLD FOR UKRAINSKE BARN OG

  UNGDOM.

  Sak 17/2024:       EVENTUELT.

  Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

  Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

   

  Med vennlig hilsen

  KONTORBYGG AS