Kverndalsgaten 10

Kverndalsgaten 10

Bygget er oppført i 1979.

Bebygd med 2.500 kvm i 3 etasjer + parkeringskjeller.

Bygget er utleid til Skien kommune: Rus & psykisk helse,  Virksomhetsleder og stab for Helse og Velferd.

Kontorbygg har sin administrasjon i 3. etasje. 

Kongensgate 31

Kverndalssenteret i Skien.

Bygget stod ferdig i 1976 og var på 8.775 kvm i 7 etasjer. Eiendommen ble totalrenovert i 2011. Samtidig ble det oppført et påbygg på ca. 1.400 kvm.

Bygget er for det meste leid ut til Skien kommune. Skien kommunale pensjonskasse har også sine kontorer her.

Eeks auksjonsforretning holder til i byggets 1. etasje.

Bygget er fullt utleid.

Skagerak arena skien

Grenland Arena AS

Fridtjof Nansens Gate 21.

Bygget er oppført i 2010 og bygget ut i 2017.

Næringsbygget på Skagerak arena er på 13.500 m2.

Bygget er fullt utleiet til bl. andre; Odds Ballklubb , Odds Ballklubb kvinner, Voksenopplæringa i Skien, Toppidrettsgymnaset i Telemark, Toppidrett Ung, Rema 1000, Advania, Pasient- og brukerombudet i Telemark, Telemark Fotballkrets og Konosør.

Citybygg AS

Bygget er på ca 5.000 m2. Lokalene er utleiet til bla. Rosenvold klær,  Mariannes Bistro, Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet, Helsestasjon for Ungdom, Bedriftshelsetjenesten, Norske kvinners sanitetsforening, Kommunens post/arkiv/dokumentasjonssenter og Telemark Endoskopiklinikk. 

Bygget er fullt utleid.

Den røde skolen

Bygget er oppført på en leietomt og er på ca. 1.300 m2 fordelt på 2 etasjer. Eksisterende bygg måtte imidlertid rives, slik at det ble oppført en ny og moderne skole, som i sin helhet er utleid til Skien kommune, på langsiktig kontrakt.

Sentraltannklinikk ved sykehuset Telemark

Sentraltannklinikken

Ved Sykehuset Telemark

Bygget er reist på festet tomt ved Sykehuset Telemark og er på ca. 2.200 kwm i 2 etasjer.

Det er inngått en langsiktig leieavtale med Fylkestannlegen i Telemark om å bygge en sentraltannklinikk med spesialistklinikk.

Henrik Ibsensgate 10, skien

Henrik Ibsensgate 10

Eiendommen er på ca 1.000 m2 over tre etasjer. Bygget er fullt utleiet til Kunstnerbyen Skien, Galleri Aas og Musikkforeningen Sy City.

Kafe lokalet på ca 220 m2 i 1. og 2. etasje etter Humlegården er ledig.

 

Henrik Ibsensgate 1 - Kaffehuset

Henrik Ibsensgate.2

Kaffehuset.

Bygget ble kjøpt i 1999 og er på 5.310 kvm.

I byggets 1. etasje har Skien kommune sitt servicekontor.

2,3, og 4. etasje er utleid til Skien kommune, teknisk etat.

I 5.etasje er det 7 selveier leiligheter

Rødmyrveien 57 (Rødmyrveien 57 AS)

Næringsbygg på ca. 9.000 m² som ble bygget for utleie til GREP og som ble ferdigstilt i september 2016. Kontorbygg AS eier 49%. Bygget skal huse produksjonsavdelingene til Grep, inklusive «Marensro-prosjektet».

sweigaardsgate Skien

Scweigaards gate.11

Bygget ble reist i 1985 og er på ca. 5.000 kvm + garasjeanlegg.

Bygget har en meget sentral beliggenhet i sentrum.

Bygget ble i 2009 rehabilitert for nye leietakere etter at politiet flyttet ut.

Ledige lokaler på torvplan på 300 kvm.

1. etasje: Skien Kirkelige Fellesråd og Skiens Kirkes meninghetskontor, samt Grenland Bilpleie AS

2. etasje: Bufetat

3.etasje: Grenland Familiekontor.

Garasjene er fullt utleid.

Moflateveien 59 AS (Hotell Fritidsparken)

Bygget er oppført i 1977 og totalrenovert i 2018. Bebygget med ca 2.500 m2 i 1. etasje + underetasje.

I 2022 sto en ny hotellfløy ferdig, hvor det også ble bygget nye lokaler til administrasjonen i Skien Fritidspark KF.

Eiendommen er utleid til Skien Fritidspark KF.

Nyhusvn. 6 og 8.

I 1994 ble det oppført to kontorbygg på Gulset.

Byggene var på tilsammen ca. 1.000 kvm.Tomtene er på ca. 1.500 kvm.

I Nyhusvn. 6, 1. etasje har Skien kommune helsestasjon for barn. Videre er det utleid til 2 fysioterapeuter og en fotpleier.

I 2. etasje er det 4 selveier-leiligheter.

Nyhusvn. 8 brant og ble totalskadet i november 2022.  Det bygget er nå revet og nye planer er ennå ikke klare.

Rødmyrlia 40, skien

Rødmyrlia 40 AS

Bygget er oppført i 1987 og videre utbygd i 1991, 2007 og 2016. Samlet areal er på ca 10.500 m2 fordelt over to etasjer. Lokalene er utleiet til avd. Bydrift i Skien kommune. 

Bygget er fullt utleid.

Skistredet 8 – Rutebilstasjonen

Lokalet er nyrenovert i 2018 og består av ca 300 m2 og inneholder venterom for kollektivterminalen,  lokaler for Skien Taxi, et gatekjøkken.

Kafelokalet er utleid til bakeriet Didier på dagtid og til pizzabedriften “Hotweel” på kveldstid.

Bygget er fullt utleid.

Kongens gate 9 (Landmannsgården AS)

Gården eies sammen med Skien kommunale pensjonskasse. Ca 1.700 m2. og består av et bygg på ca. 1700m2.

Bygget ble totalrenovert i 2019 – 2020.

Øyelege Tina Brauti holder til og eier sin seksjon i 5.etasje.

Skien kommune og Telemark fylkeskommune er leietakere i 1 – 4 etasje.

Bygget er fullt utleid.

Telemarksgata 4 (Telemarksgata 4 AS)

ca 600 m2 pluss underetasje. Består av to butikker; Skau klesforretning og Musikktorget samt 4 leiligheter. Gården ble totalrenovert i 2017.

Rådhusgata 1, Skien

Rådhusgata 1 - Augustingården

I 2001 ble denne eiendommen kjøpt fra Skien kommune. Bygget er oppført i 1895 og ombygd senest i 1991. Bygget er på ca. 1.800 m² fordelt på 3 etasjer samt kjeller og loft. Eiendomstomt på 540 m². 

Leietakere er Skien kommune i 2, 3, og 4, etasje. Første etasje leies av Mersmak i Skien, Skien By, Arkitektkontoret Sted og «Hotellet».