INNKALLING TIL STYREMØTE – KONTORBYGG AS


13. september 2023

Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10 og det serveres

snitter fra kl. 13:30. 

Det avholdes et kort styremøte i Grenland Arena AS før styremøtet i Kontorbygg AS starter.

Til behandling deretter foreligger følgende saker:

Sak 24/2023:       KONTORBYGG AS – REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2023.

Sak 25/2023:       KONSERNREGNSKAPSOVERSIKT FOR 2. KVARTAL 2023.

Sak 26/2023:       DIVERSE ORIENTERINGER.

Sak 27/2023:       EVENTUELT.

Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Vis hele kalenderen