Hendelser i september 2023

 • INNKALLING TIL STYREMØTE – KONTORBYGG AS

  INNKALLING TIL STYREMØTE – KONTORBYGG AS


  13. september 2023

  Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10 og det serveres

  snitter fra kl. 13:30. 

  Det avholdes et kort styremøte i Grenland Arena AS før styremøtet i Kontorbygg AS starter.

  Til behandling deretter foreligger følgende saker:

  Sak 24/2023:       KONTORBYGG AS – REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2023.

  Sak 25/2023:       KONSERNREGNSKAPSOVERSIKT FOR 2. KVARTAL 2023.

  Sak 26/2023:       DIVERSE ORIENTERINGER.

  Sak 27/2023:       EVENTUELT.

  Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

  Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.