Hendelser i april 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1. april 2024
2. april 2024
3. april 2024
4. april 2024
5. april 2024
6. april 2024
7. april 2024
8. april 2024
9. april 2024
10. april 2024
11. april 2024
12. april 2024
13. april 2024
14. april 2024
15. april 2024
16. april 2024
17. april 2024
18. april 2024
19. april 2024
20. april 2024
21. april 2024
22. april 2024
23. april 2024
24. april 2024
25. april 2024(1 event)

14:00: Innkalling til styremøte


25. april 2024

I henhold til vedtatt møteplan innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

 

torsdag 25. april 2024 – kl. 14:00

 

Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

Det serveres snitter fra kl. 13:30.   

 

Til behandling deretter foreligger følgende saker:

Sak 12/2024:       GRENLAND ARENA AS – GENERALFORSAMLING.

Sak 13/2024:       ÅRSREGNSKAPER 2023 – DIVERSE DELTAGENDE SELSKAPER.

Sak 14/2024:       LIKVIDITET I DATTERSELSKAPER OG BEHOV FOR NYE LÅNEOPPTAK.

Sak 15/2024:       KONTORBYGG AS – ÅRSBERETNING / REGNSKAP 2023 – MORSELSKAPET OG KONSERN.

Sak 16/2024:       SØKNAD OM STØTTE TIL FERIEOPPHOLD FOR UKRAINSKE BARN OG

UNGDOM.

Sak 17/2024:       EVENTUELT.

Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

 

Med vennlig hilsen

KONTORBYGG AS

26. april 2024
27. april 2024
28. april 2024
29. april 2024
30. april 2024
1. mai 2024
2. mai 2024
3. mai 2024
4. mai 2024
5. mai 2024