Uke av apr 22nd

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
22. april 2024
23. april 2024
24. april 2024
25. april 2024(1 event)

14:00: Innkalling til styremøte


25. april 2024

I henhold til vedtatt møteplan innkalles det herved til styremøte i Kontorbygg AS

 

torsdag 25. april 2024 – kl. 14:00

 

Møtet avholdes i selskapets møterom i 3. etasje i Kverndalsgt. 10.

Det serveres snitter fra kl. 13:30.   

 

Til behandling deretter foreligger følgende saker:

Sak 12/2024:       GRENLAND ARENA AS – GENERALFORSAMLING.

Sak 13/2024:       ÅRSREGNSKAPER 2023 – DIVERSE DELTAGENDE SELSKAPER.

Sak 14/2024:       LIKVIDITET I DATTERSELSKAPER OG BEHOV FOR NYE LÅNEOPPTAK.

Sak 15/2024:       KONTORBYGG AS – ÅRSBERETNING / REGNSKAP 2023 – MORSELSKAPET OG KONSERN.

Sak 16/2024:       SØKNAD OM STØTTE TIL FERIEOPPHOLD FOR UKRAINSKE BARN OG

UNGDOM.

Sak 17/2024:       EVENTUELT.

Innkallingen sendes både medlemmer og varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

 

Med vennlig hilsen

KONTORBYGG AS

26. april 2024
27. april 2024
28. april 2024